Program do zarządzania kancelarią prawną


WSZYSTKO O SPRAWIE W JEDNYM MIEJSCU:

  • Program do zarządzania kancelarią prawną Korespondencja
  • Czynności wykonane oraz te do wykonania
  • Terminy rozpraw
  • Czas pracy
  • Rozliczenia z klientami

… wszystko to dostępne po wejściu do wybranej sprawy


WSPÓLNY KALENDARZ

Program do zarządzania kancelarią prawną

Terminy rozpraw oraz czynności wszystkich pracowników w jednym miejscu.

Podgląd dnia pracy wybranego pracownika.

Graficzny podgląd pozwala uniknąć  wykluczających się terminów.


 POWIADOMIENIA MAIL/ SMS

Program do zarządzania kancelarią prawną

Możesz poinformować wybrane osoby z kancelarii o wykonaniu czynności.

Otrzymywać raporty wykonania czynności od swoich pracowników.

Klienci mogą być informowani automatycznie o zbliżającym się terminie rozprawy.


PROGRAM DO ZARZĄDZANIA KANCELARIĄ PRAWNĄ
RAPORTOWANIE CZASU PRACY

Program do zarządzania kancelarią prawną

Trwa tylko 5  sekund, a zgromadzone dane posłużą do stworzenia dowolnego raportu zwierającego czas pracy poświęcony na sprawę,

bądź dla wybranego klienta, a także zaangażowanie pracowników w wybranym okresie czasu.


FAKTUROWANIE

Program do zarządzania kancelarią prawną

Faktura po wystawieniu może zostać wysłana mailem wprost z programu do klienta.

Program do zarządzania kancelarią prawną to również program do fakturowania.

VICARIUS przypomni o fakturach przeterminowanych Twojemu klientowi.

Faktury zapłacone zbilansują się z kosztami przy wybranej sprawie.


UPRAWNIENIA W PROGRAMIE

Program do zarządzania kancelarią prawną

VICARIUS posiada wszystkie funkcjonalności jakie powinien mieć program do zarządzania kancelarią prawną. Rozróżnia, kto z pracowników ma uprawnienia do zajmowania się wybranymi sprawami klientów kancelarii. Pracownik kancelarii będzie widział tylko  te sprawy, które zostały mu zlecone przez przełożonego. Możesz wyłączyć dostęp użytkownika do danych rozliczeniowych z klientem.


SEKRETARIAT

Program do zarządzania kancelarią prawną

…dla tych, którzy rzadko bywają w kancelarii.

Dokumenty przychodzące do kancelarii  zostaną wprowadzone do programu w sekretariacie.

Od tego momentu każdy uprawniony użytkownik będzie miał do nich dostęp z każdego miejsca przez bezpieczne połączenie Internetowe.


STREFA KLIENTA

Program do zarządzania kancelarią prawną

Strefa klienta to miejsce w którym klienci kancelarii samodzielnie mogą dowiedzieć się, co zmieniło się w ich sprawie, bez dodatkowego angażowania pracowników kancelarii.

Wystarczy login i hasło wygenerowane przez program, przesłane automatycznie na adres e-mail klienta.


KOMPATYBILNOŚĆ

Program do zarządzania kancelarią prawną

Integracja z kalendarzami Outlook, Thunderbird. Wystarczy wygenerować link w programie VICARIUS i zacząć go subskrybować w używanym do tej pory kalendarzu.


SYNCHRONIZACJA

Program do zarządzania kancelarią prawną

Zsynchronizuj swój kalendarz w programie VICARIUS z kalendarzem w swoim smartfonie, tak aby zawsze wiedzieć co ma się wydarzyć.


 Dowiedz się więcej o programie

Program do zarządzania kancelarią prawnąMenu