Transkrypcja webinaru: Integracja platformy Monpay, która  służy do monitorowania należności oraz obsługi przeterminowanych płatności, z programem do zarządzania kancelarią Vicarius e-Kancelaria oraz korzyści dla kancelarii, które przystąpią do współpracy. / Platforma Monpay stworzona została dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, aby ułatwić monitorowanie należności i terminowe otrzymywanie płatności. Całość rozwiązania dostępna jest online. Vicarius e-Kancelaria jako program …

Read more