Już teraz w Vicariusie możesz ustalać indywidualne stawki godzinowe dla prawników pozwalające na mierzenie kluczowych wskaźników efektywności całej organizacji.

Dzięki temu zmierzyć można między innymi:


 1. Przychody na prawnika.
  Vicarius przypisuje każdemu prawnikowi przychody uzyskane przez kancelarię dzięki jego pracy.
 2. Przychody na klienta.
  Vicarius generuje zestawienie przychodów wygenerowane przez poszczególnych klientów i pozwala na obserwację historycznych danych/trendów.
 3. Liczba godzin na prawnika.
  Vicarius generuje zestawienie liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych prawników i umożliwia porównywanie produktywności pracowników.
 4. Zysk na prawniku.
  Vicarius generuje zestawienie pokazujące marżę generowaną na poszczególnych pracownikach wynikającą z różnicy pomiędzy generowanymi przez nich przychodami, a kosztami ich utrzymania.
 5. Zysk na kliencie.
  Vicarius generuje zestawienie pokazujące marżę generowaną na poszczególnych klientach, która stanowi różnicę pomiędzy generowanymi przez nich przychodami, a kosztami bezpośrednimi lub całkowitymi kosztami przypisanymi klientowi.
 6. Raporty.
  Vicarius umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów o kluczowych wskaźnikach efektywności, które z łatwością można wyeksportować do pliku .xls lub .pdf.


Dzięki indywidualnym stawkom czasu pracy dla prawników Vicarius pozwala na prowadzenie indywidualnych sposobów rozliczeń przy każdej sprawie z osobna.


STAWKA INDYWIDUALNA PRAWNIKA DLA KLIENTA

Wprowadzając nowego klienta do systemu, możesz określić indywidualne stawki dla każdego z prawników zajmujących się tym klientem.


ZMIENNE STAWKI PRAWNIKÓW PRZY SPRAWACH

Stawki prawników można zmieniać indywidualnie przy każdej osobnej sprawie wybranego klienta. Dzięki temu można prowadzić wiele spraw wybranego klienta ze zmiennymi stawkami, które zostaną automatycznie zsumowane przez system i uwzględnione przy rozliczeniu z klientem.


RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN

Indywidualne stawki prawników będzie można dowolnie łączyć z ryczałtem miesięcznym dla klienta. Indywidualne stawki prawników będzie można stosować np. po przekroczeniu ilości godzin wynikających z ryczałtu miesięcznego.


Napisał: Michał Olszewski