Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Adic.pl Systemy Informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski, ul. Tatarczana 2B/3, 81-591 Gdynia.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować
  z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub za pomocą e-mail: iod@adic.pl
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest usprawiedliwiony  interes administratora danych jakim jest nawiązanie kontaktu
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.