30 października, 2019 e-nadawca Brak komentarzy

Integracja e-nadawcy z Vicariusem.

e-nadawca w Kancelarii Prawnej – wymierne korzyści:

Czym jest e-nadawca?


Elektroniczny Nadawca (EN) jest to aplikacja internetowa przeznaczona dla klientów Poczty Polskiej. Usprawnia ona proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.


 • W wielu urzędach pocztowych takim przesyłkom dedykowane jest osobne okienko pocztowe- czyli omijamy kolejkę. Jest to specjalnie wydzielone okienko dla firm z którymi Poczta Polska podpisała umowę o świadczenie usługi e-nadawca.
 • Nie czekamy na naklejenie znaczków wypisanie awizo, etc. Są jednak poczty na których odmawia się przybicia pieczątki w książce nadawczej argumentując, iż potwierdzenie nadania mamy w systemie.
 • Dodatkowo Poczta Polska dla firm z którymi podpisała umowę oferuje zniżki na różne usługi, zniżki u partnerów Poczty, bezpłatne materiały służące od wysyłanie paczek takie jak koperty folie czy taśmy.
 • Zawierając umowę z Pocztą Polską na świadczenie usługi e-nadawca istnieje możliwość negocjacji lepszych warunków cenowych na realizację usług.

Jak wycisnąć więcej z e-nadawcy. E-nadawca w kancelarii prawnej połączony z Vicariusem. Zwielokrotnienie korzyści.


Korzystając z Vicariusa  znacząco skracasz czas potrzebny do przygotowania wysyłki, pobierania gotowych do wydruku etykiet adresowych, generowanie raportów i zestawień przesyłek nadanych.
Łatwo i szybko przygotujesz korespondencję wychodzącą.


E-nadawca w kancelarii prawnej wyposażonej w Vicariusa to konkretne korzyści:


 • Vicarius dokonuje automatycznie przekazuje i odbiera pliki z informacjami o nadawanych przesyłkach komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową wskazaną w umowie.
 • Dane niezbędne do przygotowania wysyłki  przekazywane są automatycznie do Elektronicznego Nadawcy dzięki integracji obu systemów. Likwiduje to przymus ręcznego przepisywania kolejnych danych do wysyłki.
 • Nasz system automatycznie generuje kopertę z danymi o nadawcy, adresacie oraz numerze umowy z Pocztą Polską na podstawie której przesyłka jest nadawana.
 • Gotowa baza adresowa- nie musisz dodawać danych adresowych do e-nadawcy, bo zostaną tam przesłane z Vicariusa.
 • Automatycznie generowana jest książka pocztowa wypełniona R-ką oraz godziną nadania.
 • Potwierdzenie nadania korespondencji widnieje od razu w systemie Vicarius.
 • Możliwość generowania zestawień nadanych przesyłek nawet po roku od ich nadania. (w samym e-nadawcy przechowywane są do roku.)
 • Wchodząc  w Vicariusie w wybraną pozycję korespondencji widzimy całą historię przesyłki wraz z raportem doręczenia.
 • Widzisz w Vicariusie które przesyłki zostały dostarczone, a które są w doręczeniu.
 • E- nadawca to szybkie przygotowanie większej ilości przesyłek.
 • Dostęp do pełnej dokumentacji związanej z obsługą przesyłek.
 • Proste przygotowanie raportów z nadanych przesyłek.
 • Elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej.
 • Oszczędność kosztów związanych z obsługą przesyłek.

Jak rozpocząć pracę z e-nadawcą połączonym z Vicariusem.

E-nadawca w kancelarii prawnej


Jeżeli chcesz skorzystać z usługi śledzenia poczty w Vicariusie, najpierw należy podpisać umowę z Pocztą Polską o świadczenie usług za pomocą systemu e-nadawca.


Można to zrobić wchodząc na stronę: https://e-nadawca.poczta-polska.pl  zakładka „Wyślij formularz”.

E-nadawca w kancelarii prawnej

Korespondencja wychodząca z Vicariusa, a wprowadzona w sekretariacie rejestrowana jest automatycznie na poczcie w serwisie e-nadawca.


System automatycznie generuje kopertę z danymi o nadawcy, adresacie oraz numerze umowy z Pocztą Polską na podstawie której przesyłka jest nadawana.


E-nadawca w kancelarii prawnej

Wystarczy wydrukować wygenerowaną z systemu Vicarius kopertę.

Taką przesyłkę należy dostarczyć na pocztę bez konieczności otrzymania tam potwierdzenia nadania.

Dane o przesyłce zarejestrowane zostaną automatycznie w panelu e-nadawcy Poczty Polskiej za pośrednictwem Vicariusa.

Przesyłkę można śledzić bezpośrednio z panelu Vicariusa:


E-nadawca w kancelarii prawnej.

Najczęstsze pytania.

e-nadawca w kancelarii prawnej


Czy wymagana jest jakaś minimalna ilość wysyłanej korespondencji miesięcznie, aby móc korzystać z e-nadawcy?

PP nie narzuca limitu ilości tej korespondencji, aby móc taką umowę podpisać. Każdy bez względu na ilość wysyłanej korespondencji może korzystać z tej usługi.


Czy e-nadawca działa w każdej placówce pocztowej?

E-nadawca działa w wybranych placówkach Poczty Polskiej, listę placówek obsługujących e-nadawcę możemy znaleźć na stronie Poczty Polskiej.


Przez jaki czas przechowywane są nadania w systemie elektronicznym?

Nadania przechowywane są  w systemie e-nadawca jeden rok. Jeżeli mamy dłuższe sprawy to lepiej korzystać z e-nadawcy zintegrowanego z Vicariusem. Dzięki temu mamy pewność, iż potwierdzenie nadania będzie przechowywane tyle czasu ile to konieczne.


Czy można pobrać wszystkie potwierdzenia nadania zbiorczo?

Niestety w e-nadawcy nie możemy pobrać zbiorczo wszystkich nadań, należy pobrać każde nadanie z osobna. Dlatego polecamy integrację e-nadawcy z Vicariusem, gdzie możemy pobrać zbiorczo listę nadań.


W jaki sposób dowiem się, że przesyłkę doręczono?

Jeżeli wybierzesz  w Vicariusie pozycję korespondencji zobaczysz całą historię przesyłki wraz z raportem doręczenia. System od razu podpowie Tobie, które przesyłki zostały dostarczone, a które są w doręczeniu. W ten sam sposób zobaczysz wszystkie statusy przesyłek bezpośrednio w e-nadawcy.


Jak wyglądają kwestie płatności za ewentualne zwroty?

Doliczane zostaną przez Pocztę Polską do następnej faktury za obsługę e-nadawcy.


Napisał: Michał Olszewski