Połączyliśmy Portal Sądowy z Vicariusem!


To bardzo duże ułatwienie i automatyzacja pracy w każdej kancelarii.

Wszystkie terminy oraz dokumenty udostępniane przez portal sądowy przesyłane są automatycznie do systemu Vicarius w rezultacie unikamy logowania do dwóch systemów, a wszystkie posiedzenia i dokumenty przenoszone są automatycznie do Vicariusa i zapisywane pod konkretną sprawą.

Portal Sądowy dostępny jest także dla klientów kancelarii w Strefie Klienta Vicarius co powoduje, iż klienci chętnie korzystają ze Strefy Klienta Vicarius, wiedząc, że wszystkie informacje o sprawie znajdą w jednym miejscu, tym samym praca zdalna w kancelarii prawnej staje się jeszcze łatwiejsza.

Tutaj również przeniesiona została komunikacja z klientem- wymiana korespondencji, raportowanie, dosyłanie dodatkowych dokumentów, rozmowa na wewnętrznym czacie- odbywają się w środowisku chronionym przed dostępem osób trzecich.

Klienci mogą również zapoznać się w tym miejscu z czasem pracy poświęconym  przez kancelarię na obsługę sprawy.


Portal Sądowy w Vicariusie.


Każdy pełnomocnik logując się do portalu sądowego podaje nazwę użytkownika oraz hasło.
Dane te są potrzebne, aby powiązać konto w portalu z tym, które mamy w systemie Vicarius e-Kancelaria.


Portal Informacji Sądowej
Portal Informacji Sądowej

Powiązanie kont


Po zalogowaniu się do systemu Vicarius w profilu użytkownika podajemy dane do logowania z Portalu Sądowego.
Po wprowadzeniu tych danych automatycznie nastąpi powiązanie Portalu Sądowego z Vicariusem.


Portal Sądowy
Portal Sądowy. Powiązanie kont w Vicariusie.

Widok spraw


Po powiązaniu kont, w Vicariusie wyświetlone zostaną przy poszczególnych sprawach wszystkie informacje, które dostępne są w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.


Zakładka szczegóły


Portal w Vicariusie. Zakładka szczegóły.

W zakładce „szczegóły” znajdziemy informacje na temat sądu oraz wydziału przed którym toczy się postępowanie oraz sygnatura akt, dzięki której system Vicarius „wie” z którą sprawą powiązać informacje pochodzące z portalu sądowego. Spowoduje to, iż pozostałe informacje jak przedmiot sprawy, wartość przedmiotu sporu oraz daty wpływu oraz zakończenia również przeniesione zostaną automatycznie do systemu Vicairus e-Kancelaria.


Zakładka Podmioty


W zakładce „podmioty” znajdziemy informacje o powodzie, pozwanym oraz ich pełnomocnikach, co pozwoli przenieść te dane automatycznie do systemu Vicarius


Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Widok zakładki „podmioty” w Vicariusie

Zakładka Posiedzenia


Portal Sądowy. Widok zakładki „posiedzenia” w Vicariusie.

Terminy posiedzeń wprowadzone przez sąd w Portalu wyświetlą się w kalendarzu kancelarii, a system z wyprzedzeniem poinformuje mailowo o zbliżającej się rozprawie pełnomocnika oraz klienta kancelarii, dzięki temu każdy klient zobaczy ten termin również w kalendarzu po zalogowaniu w Strefie Klienta Vicarius e-Kancelaria.


Na liście terminów pobranych z Portalu znajdują się pozycje, które jeszcze nie zostały wprowadzone do sprawy. Możemy taki termin z łatwością dodać wciskając przycisk dodaj do sprawy.

Przy terminach, które już zostały wcześniej dodane nie znajdziemy takiego przycisku, co zapobiega pomyłkom i zapisywaniu terminów posiedzenia, które już znajdują się w systemie Vicarius.


Zakładka czynności


Portal. Widok zakładki czynności w Vicariusie.

W zakładce czynności, pobrane zostaną z portalu sądowego wszystkie informacje o zrealizowanych przez sąd czynnościach przy wybranej sprawie. Czynności te zapisane zostaną w Vicariusie w zakładce portalu informacyjnego sądów.


Zakładka dokumenty


Zakładka dokumenty. Portal Sądowy- widok dokumentów w Vicariusie.

Wszystkie dokumenty wprowadzone do portalu sądowego przez sąd zostaną wyświetlone w zakładce dokumenty i w tym miejscu możliwe będzie ich automatyczne przyporządkowanie do korespondencji w programie, co spowoduje, że wszystkie dokumenty dotyczące sprawy- zarówno te opracowane przez sąd jak i kancelarię znajdą się w jednym miejscu pod sprawą.


Zakładka e-protokół


Widok e-protokołów pobranych z portalu do Vicariusa.

Wszystkie protokoły posiedzeń sądowych pobrane zostaną do sprawy i dostępne w postaci pliku .zip w wyniku czego komplet informacji o sprawie znajdzie się w jednym miejscu w systemie Vicarius.


Obejrzyj krótki film  jak Portal Informacyjny Sądów Powszechnych działa w Vicariusie i jakie daje korzyści na co dzień.


Portal – Instrukcja połączenia konta z systemem Vicarius e-Kancelaria.

Sprawdź wersję demonstracyjną systemu: