Uroczyste ślubowanie absolwentów aplikacji radcowskiej przy OIRP w Gdańsku

Ślubowanie- rota, wzruszenie i początek nowej, trudnej ścieżki

Dnia 23.09 odbędzie się jedna z ważniejszych uroczystości w życiu każdego prawnika. Młodzi adepci prawa, świeżo po zdaniu egzaminu radcowskiego, złożą przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku rotę ślubowania. Zobowiążą się do ochrony oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennego i zgodnego z prawem wypełniania obowiązków zawodowych, zachowywania tajemnicy zawodowej, uczciwego oraz godnego postępowania, kierując się przy tym zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.

Ta uroczysta przysięga pozwoli im wkroczyć pełnoprawnie do świata prawniczych profesji. Będzie ukoronowaniem całego trudu włożonego w dotychczasową edukację oraz przepustką do spełniania kolejnych marzeń. Otworzy również wrota bardzo wymagającego rynku usług prawniczych, na którym niełatwo jest się utrzymać.

Vicarius wspiera młodych prawników!

Vicarius e-Kancelaria od lat wspiera prawników zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W tym roku po raz kolejny będziemy brać udział w ślubowaniu, co jest wyrazem naszych dobrych relacji z Izbą, jak również pełnomocnikami w niej zrzeszonymi. Bardzo wielu z nich jest naszymi klientami i z zadowoleniem korzysta z oferowanych przez Vicariusa usług.

Chcąc podtrzymać nasze dobre relacje i podzielić się doświadczeniem ze świeżo upieczonymi Radcami Prawnymi, postanowiliśmy przygotować dla tegorocznych absolwentów vouchery na bezpłatny, roczny dostęp do naszego programu dla kancelarii prawnej Vicarius. Będą oni mogli wykorzystać go zarówno w przypadku rozpoczęcia własnej działalności, jak i w ramach pracy w kancelarii, w której zdecydują się zbierać kolejne zawodowe szlify. Wierzymy, że rozpoczęcie współpracy z naszym systemem na samym początku ich kariery, zachęci młodych adeptów prawa do korzystania  z najlepszych rozwiązań. Cieszymy się, że będziemy mogli złożyć osobiście gratulacje wszystkim tegorocznym absolwentom i wręczyć im dostęp do narzędzia, które ułatwi im przyszłą pracę w zawodzie.

Serdeczne podziękowania!

Dziękujemy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku za tak wzorowo układające się partnerstwo. Życzymy wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów wszystkim Radcom Prawnym, a w szczególności tym, którzy dopiero wstępują na ścieżkę tego jakże wymagającego zawodu.

Powspominajmy…

Zachęcamy do lektury naszego artykułu dotyczącego ślubowania w 2019 r. (ostatniego tak uroczystego przed wybuchem pandemii) oraz zapoznania się z całą fotorelacją. Miłe wspomnienia również warto kultywować!

Nasz wpis: https://vicarius.adic.pl/uroczyste-slubowanie-radcow-prawnych-oirp-w-gdansku/#

Napisał: Szymon Rybicki