Startuje termin zgłaszania wniosków w konkursie Bony na cyfryzację– uzyskaj nawet do 255 000 zł dofinansowania na wdrożenie technologii do Twojej Kancelarii!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Możecie otrzymać nawet do 255 000 zł wsparcia na zainstalowane narzędzi technologicznych, w tym np. Vicariusa, w Waszej firmie. Poniżej opiszemy po krótce szczegóły konkursu, tak abyście mogli zapoznać się wstępnie z propozycją wystosowaną przez Agencję.

Czego może dotyczyć dofinansowanie?

Kwestia dofinansowania została podzielona na dwie grupy. Pierwsza dotyczy narzędzi, które należy umieścić we wniosku obligatoryjnie, ażeby otrzymać wsparcie finansowe. Druga zaś przewiduje elementy, mogące pojawić się fakultatywnie. Pozytywne zaopiniowanie wniosku wymaga jedynie umieszczenia w nim narzędzi obligatoryjnych, toteż nie musicie wcale wnioskować o komponenty fakultatywne. Jednakże polecamy zapoznanie się również z ich ofertą, gdyż jest bardzo interesująca i dotyczy narzędzi, które z pewnością przydadzą się w Waszej Kancelarii. Poniżej zamieszczamy wykaz komponentów obligatoryjnych i fakultatywnych, abyście mogli się z nimi zapoznać już teraz.

Element obligatoryjny projektu: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego- w ramach tego komponentu możecie zawrzeć usługi, które proponuje Vicarius (!)

Element fakultatywny projektu: zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Wymogiem, które muszą spełniać, jest jedynie prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP, potwierdzone wpisem do właściwego rejestru.

Na jakie wsparcie możecie liczyć?

Regulamin konkursu przewiduje wsparcie wynoszące do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Maksymalne dofinansowanie, które możecie otrzymać wynosi 255 000 zł! Warunki konkursu przewidują również, że całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Warto wspomnieć, że całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 110 000 000 zł. Istotnym jest również, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł, co oznacza, że Wasz wkład własny nie może być niższy od 9 000 zł, wartość projektu zgłoszonego we wniosku musi oscylować minimum na 60 000 zł, a otrzymane wsparcie nie będzie mniejsze od kwoty 51 000 zł.

Ważne terminy

Termin składania wniosków rozpoczyna się 20.09.. Możliwość składnia wniosków będzie trwała miesiąc i zakończy się 20.10.2021 r. o godz. 16:00. Niezwykle ważne jest, iż w regulaminie zastrzeżono, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. kwotę 110 000 000 zł, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakończenia naboru. Nie zwlekajcie więc ze składaniem wniosków!

Dowiedz się więcej, skontaktuj się z nami w sprawie dodania usług Vicariusa do wniosku

Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się ze szczegółami dofinansowania, które znajdziecie w regulaminie konkursu dostępnym na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Opisano tam zasady przeprowadzania konkursu oraz szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów. Z naszej strony chcielibyśmy zaprosić Was do kontaktu w celu uzgodnienia dołączenia zakupu usług Vicariusa do obligatoryjnych komponentów wniosku. Przekażemy Wam niezbędną dokumentację oraz porozmawiamy nt. naszej oferty, którą będziecie mogli zamieścić w projekcie.

Kontakt mailowy: biuro@adic.pl

Telefon: 605 600 606

Napisał: Szymon Rybicki