Vicarius dostosował system do zmian w sposobie doręczeń przez Portal Sądowy!

Dnia 3 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany dot. doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny. Nakładają one na profesjonalnych pełnomocników dodatkowe obowiązki, polegające na wskazaniu w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonych do kontaktu z sądem. Niezamieszczenie w piśmie powyższych oznaczeń będzie się wiązało z brakami formalnymi. W sprawach zaś, które toczyły się przed wejściem w życie zmian i trwają nadal, pełnomocnicy są zobligowani do wskazania powyższych danych kontaktowych w kolejnym piśmie procesowym, wniesionym do sądu po dniu wejścia w życie analizowanych przepisów (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 20.10.2020 r.).

Od tej pory sąd obligatoryjnie doręcza profesjonalnemu pełnomocnikowi pisma sądowe przez Portal Informacyjny. Doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Istotnym jest, że datą doręczenia pisma jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w Portalu Informacyjnym, a w przypadku nieodczytania informacji, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w Portalu Informacyjnym.

Rozumiejąc Wasz niepokój, podjęliśmy się szybkiego dostosowania systemu Vicarius do aktualnych zmian.

Portal Informacyjny a Vicarius

Vicarius od ponad roku jest zintegrowany z Portalem Informacyjnym. Dzięki temu sprzężeniu praca w kancelarii jest o wiele prostsza, bardziej zharmonizowana i zautomatyzowana. Sposób działania Vicariusa w korelacji z Portalem Informacyjnym znajdziecie w naszym poprzednim artykule.

Jak sobie poradziliśmy z dostosowaniem Vicariusa do nowych przepisów?

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany postawiły przed nami nowe wyzwania, które spowodowały zaktualizowanie pewnych mechanizmów systemu w taki sposób, ażeby sprostać oczekiwaniom i dostosować je do wymogów stawianych przez obwiązujące przepisy. Vicarius będzie każdorazowo w nocy sprawdzał nowe dokumenty i posiedzenia, związane ze sprawami znajdującymi się w Vicariusie. Po przeprowadzonej analizie konta i wykryciu przez system nowego dokumentu, zostaną rozesłane odpowiednie maile z linkiem do sprawy w Vicariusie. Kliknięcie w link spowoduje, iż zostaniemy przeniesieni do zakładki portal sądowy- podzakładka dokumenty.

Vicarius- panel Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Otrzymany nowy dokument zostanie przez system automatycznie podświetlony, dzięki czemu nieodczytana korespondencja będzie wyróżniała się na tle odczytanej.

Niezwykle istotne jest, iż kliknięcie w link przenoszący użytkownika do zakładki dokumentów w Vicariusie, nie wiąże się z odczytaniem korespondencji, toteż termin nie rozpoczyna swojego biegu w tym momencie (Portal Informacyjny nie utożsamia wejścia w link z odczytaniem dokumentu).

Kiedy więc termin rozpoczyna swój bieg?

Jeśli doręczenie danego dokumentu wiążę się z rozpoczęciem konkretnego terminu procesowego, to zaczyna on biec w momencie pobrania dokumentu w formacie .doc lub .pdf w Vicariusie. Nowo otrzymany plik możemy łatwo pobrać poprzez kilknięcie w podświetlony wiersz. Od tego momentu status dokumentu zmienia się na „doręczony”, a w związku z tym termin rozpoczyna swój bieg.

Zintegrowany Portal Informacyjny to niejedyne udogodnienie, które oferujemy…

Vicarius e-Kancelaria to system pozwalający kompleksowo zarządzać nie tylko kancelarią prawną, lecz wszelką działalnością związaną z kwestiami prawnymi. Jeśli więc pragniecie zautomatyzować swoją pracę, odciążyć się od części spraw związanych z zarządzaniem kancelarią, usprawnić kontakt z klientem, czy skorzystać z narzędzia ułatwiającego wycenianie spraw, to serdecznie zachęcamy do zapoznania się bliżej z naszą ofertą, która dostępna jest na stronie. W ten sposób możecie bliżej poznać nasz program do zarządzania kancelarią. Ponadto, chcielibyśmy zaproponować wypróbowanie wersji demonstracyjnej systemu Vicarius, która to, naszym zdaniem, pokaże z jak łatwym i intuicyjnym programem możecie mieć do czynienia na co dzień.

Link do dema: https://vicarius-e-kancelaria.pl/#demo

Napisał: Szymon Rybicki