Stwórz razem z Vicariusem kancelarię paperless! Wspólnie zwiększmy wydajność Twojej pracy i zadbajmy o nasze środowisko!

Krótko o paperless office– czym jest, skąd się wzięła ta idea oraz na czym polegają jego założenia

Paperless office  jest koncepcją, której zamysł opiera się na dążeniu do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania zużycia papieru w biurze. Została ona zapoczątkowana w USA na przełomie lat 60. i 70. XX w. głównie jako chwyt marketingowy zachęcający konsumentów do kupowania komputerów oraz innych sprzętów nowej generacji. Sam termin The paperless office został użyty po raz pierwszy w 1978 r. w reklamie Micronet- zautomatyzowanej firmy zaopatrzeniowej. Idea paperless ewoluowała przez lata i w swoim obecnym kształcie ma ona prowadzić do usprawnienia pracy w korporacjach oraz zwiększenia świadomości potrzeby ograniczenia zużycia papieru w celu zadbania o nasze środowisko.

Podstawowe założenie koncepcji paperless office jest następujące- wszelkie możliwe dokumenty zamiast trafiać do druku mają być digitalizowane i dostępne w formie elektronicznej. Takie zabiegi mają, po pierwsze, przyspieszyć oraz zwiększyć wydajność pracy, po drugie, ułatwić komunikację i dostępność do dokumentów, a po trzecie, pomóc środowisku poprzez ograniczanie zużycia papieru.

Laptop, tablet, czy telefon mają zastąpić stos akt i setki drukowanych kartek. Ryzyko zniszczenia, czy zgubienia jedynego egzemplarza ważnego dokumentu ma zostać zminimalizowane, a proces przekazywania informacji współpracownikom zdecydowanie przyspieszony.

Podcast o kancelarii paperless

Jakub Bartoszewicz- radca prawny prowadzący kancelarię prawną w Olsztynie jest niejako pionierem wprowadzania filozofii paperless w życie prawnika. Swoim doświadczeniem podzielił się ze słuchaczami w podcaście Marketingprawniczy.com i zainspirował nas do stworzenia tego artykułu. W rozmowie z Jackiem Stanisławskim szczegółowo opisuje proces wdrażania idei paperless do swojej kancelarii.  Przedstawia cały proces adaptacji do nowego sposobu zarządzania w miejscu pracy. Mówi o trudnościach, obranej taktyce podczas wdrażania nowej koncepcji, czy narzędziach, które są niezbędne do ograniczania zużycia papieru w kancelarii. Opisuje również własną historię dot. funkcjonalności biura paperless, które umożliwiło mu kompleksową pracę zdalną podczas niefortunnie przedłużonego urlopu związanego z urazem nogi, którego nabawił się w trakcie urlopu. Zapewnia, że to głównie dzięki wcześniejszemu wdrożeniu mechanizmów umożliwiających pracę w systemie elektronicznym, mógł niezwykle wydajnie pracować spoza biura.  

Jego rady pokażą Wam, jak ograniczyć zużycie papieru do minimum.  Zdajemy sobie sprawę, iż w polskim porządku prawnym jego całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe, ale dzięki takim narzędziom jak, m.in. system do zarządzania kancelarią Vicarius możecie stać się paperless do tego stopnia, że papieru będziecie używać jedynie tam, gdzie jest on naprawdę konieczny.

Aby uzmysłowić Wam o wadze koncepcji paperless office dla współczesnego świata, przedstawimy dane dot. zużycia papieru. W tym artykule dowiecie się również, jak dzięki narzędziom dostępnym w Vicariusie stać się eco-friendly, tworząc kancelarię, która ograniczy do minimum zużycie papieru. Przedstawimy, w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych wprowadzanych do naszego systemu, realizując wszelkie założenia wynikające z RODO.

Z punktu widzenia ekologii

Czytając o papierze (jego zużyciu, czy sposobach ograniczania) zapewne w pewnym momencie naszła Was myśl: ile tak naprawdę go zużywamy?, czy jego konsumpcja ma tak niebagatelny wpływ na środowisko?. Odpowiedzi na te zagwozdki są niezwykle ciekawe i mogą Wam zobrazować, jak wiele tego materiału przechodzi przez nasze ręce. Według raportu The State of Global Paper Industry, opracowanego przez Environmental Paper Network (dalej Raport), zużycie papieru na świecie z roku na rok wzrasta, a w ostatnich 50 latach zwiększyło się aż 4-krotnie! Dane te są zatrważające już na tym etapie ich przytaczania, zobaczycie jednak, że zestawiając je z kolejnymi informacjami, zrobią one na Was jeszcze większe wrażenie i mamy nadzieję, że skłonią do pewnej refleksji.

Światowa średnia zużycia papieru wynosi 55 kg na osobę rocznie. Czy to dużo? Dla porównania przytoczymy dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2019 r., przeciętny Polak spożył 61 kg mięsa. Takie zestawienie robi wrażenie, prawda? Jednakże to dopiero kropla w morzu naszego konsumpcjonizmu. Według danych Raportu europejska średnia zużycia papieru wynosiła 147 kg  na osobę, a ta w Polsce- 143 kg! Jesteśmy 19. krajem na świecie pod względem konsumpcji papieru. Czy jest to powód do dumy? W to wątpimy. Dla pewnego uściślenia dodamy, że 7 z 10 krajów, które zużywają najwięcej papieru, leży w Europie! Myślę, że jest to marne pocieszenie dla nas, tym bardziej, że statystyczny Polak spożywa blisko 2,5 razy więcej papieru rocznie, aniżeli wspomnianego wcześniej mięsa (dosyć ważnego składnika pokarmowego).

Warto też wspomnieć, jaki wpływ na nasz klimat ma produkcja papieru. Proces jego wytwarzania charakteryzuje się dużym śladem węglowym. W praktyce oznacza to nie tylko wycinanie drzew, które są naszym sprzymierzeńcem w walce o czyste powietrze i odgrywają ogromną rolę w łagodzeniu zmian klimatu, ale także konieczność zużycia olbrzymich ilości wody oraz energii. Liczby są bezlitosne:
1,5 miliarda faktur papierowych rocznie wystawianych w Polsce oznacza wycinkę 255 tysięcy drzew, zużycie 120 tysięcy MWh energii elektrycznej oraz ok. 6,6 miliardów litrów wody (30 000 basenów olimpijskich!). Ponadto przyjmuje się, że średnia emisja dwutlenku węgla w procesie produkcji i przesyłania jednej papierowej faktury wynosi 50 g, a e-faktury tylko 5 g. Ograniczenie, chociaż częściowe, zużycia papieru pozwoliłaby znacznie ograniczyć wycinkę lasów, a także istotnie wpłynęłoby na zredukowanie emisji CO2 do atmosfery.

Niezwykle ciekawe i zatrważające za razem jest przedstawienie, jak negatywny wpływ na nas ma wycinka drzew. Dla zobrazowania efektów karczowania, pokażemy Wam poniżej grafikę, z której dowiecie się, dlaczego warto dbać o otaczające nas drzewa, zmniejszając zużycie papieru.


Grafika znajdująca się na rządowej stronie: https://klimada2.ios.gov.pl/oszczedzaj-papier/

Źródła:

https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2018/04/StateOfTheGlobalPaperIndustry2018_FullReport-Final-1.pdf

http://www.ekopark.info.pl/eko-ciekawostki

http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2012_08/Raport_E-faktura_w_Polsce_v3.pdf

https://swiatoze.pl/przecietne-spozycie-miesa-na-osobe-spadlo-o-20/

https://klimada2.ios.gov.pl/oszczedzaj-papier/

Nie tylko ekologia…

Tak jak już wspominaliśmy paperless office, to nie tylko dbałość o środowisko. Dzięki obraniu takiego sposobu prowadzenia swojej działalności, możecie osiągnąć zdecydowanie więcej korzyści, aniżeli jedynie satysfakcję z faktu, iż Wasza zmiana wpływa pozytywnie na ziemski ekosystem.

Wprowadzenie koncepcji paperless wiąże się ze zdecydowanym ułatwieniem pracy. Korzystanie z nowoczesnej technologii sprzyja polepszeniu komunikacji. Dzięki korzystaniu z takich narzędzi jak np. Vicarius możecie swobodnie załączać dokumentację do spraw bez konieczności drukowania jej. Wszelkie maile, zapisy z komunikatorów, czy zdjęcia będą dostępne w specjalnie dedykowanych do tego folderach, w formie łatwo odczytywalnych plików. Wiąże się to nie tylko z ograniczeniem zużycia papieru (wystarczy wprowadzić odpowiedni skan dokumentu, czy plik do systemu, bez konieczności jego drukowania lub kserowania), ale również ze zwiększeniem dostępności do konkretnych informacji. Unikniecie sytuacji, w których dostęp do potrzebnego dokumentu ma tylko jedna osoba, często nieosiągalna w momencie, kiedy akurat danej informacji potrzebujecie. Nasz program dla kancelarii prawnej umożliwia swobodne dołączanie użytkowników do konkretnych spraw oraz nadawanie im uprawnień polegających na możliwości wglądu do określonych dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzacie dużo czasu, bo nie musicie drukować kopii, kontaktować się z różnymi pracownikami w poszukiwaniu interesującego Was dokumentu, czy przeszukiwać stosu akt w celu odnalezienia zguby.

Dużym plusem wprowadzenia elektronicznych rozwiązań do kancelarii jest możliwość szybkiego naniesienia poprawek. Posiadanie zdigitalizowanych dokumentów sprawia, że za pomocą kilku kliknięć przycisku myszy możemy dowolnie edytować, wymagający zmian, plik. Kreślenie po kartce papieru jest wysoce nieestetyczne i nieprofesjonalne, a odszukiwanie pewnych folderów, w których znajdują się potrzebne dokumenty może zajmować dużo czasu. Dzięki Vicariusowi nie będziecie mieli probemu z żadną z powyższych zagwozdek, gdyż wszystkie pliki są w nim uporządkowane, przypisane do konkretnych spraw, co sprawia, że wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji jest niezwykle łatwe i szybkie.

Raport OIRP Warszawa 

Jak wynika z raportu Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie coraz większa liczba prawników zwraca uwagę na to, ażeby ograniczyć zużycie papieru w swojej pracy.

40% respondentów odpowiedziało, że stara się nie drukować dokumentów, jeśli nie jest to konieczne. To pocieszające dane, jednakże zważywszy na dostępną obecnie technologię, wydaje się, iż liczba ta mogłaby być i, w naszej opinii, powinna być zdecydowanie większa. Dzięki obraniu idei paperless w swojej kancelarii, dołączycie do grona prawników, którzy idą z duchem czasu i decydują się na automatyzację swojej pracy. Będziecie sprawiali wrażenie bardziej profesjonalnych i dostosowanych do realiów współczesnego świata. Ponadto oprócz kwestii wizerunkowych, znacznie przyczynicie się do zwiększania świadomości o zdecydowanie zbyt dużej konsumpcji papieru oraz być może, sprawicie, iż wymiar sprawiedliwości również zacznie stawiać żwawsze kroki w stronę wysokiej technologii. Wtedy stanie w wielogodzinnych kolejkach na poczcie po to, ażeby wysłać pismo, aby zdążyć dokonać czynność w określonym terminie, może okazać się jedynie wspomnieniem.

Jak, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Vicariusie, stworzyć kancelarię paperless?

Vicarius e-Kancelaria to program, który posiada szereg narzędzi umożliwiających wprowadzenie filozofii paperless do kancelarii. Pomaga on gromadzić korespondencję we właściwym miejscu, tworzyć zestawienie do faktur i je wystawiać oraz monitorować zmiany, które zaszły na Waszym koncie w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Ponadto integracja z E-nadawcą Poczty Polskiej umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej, co w dużym stopniu ogranicza zużycie papieru. W poniższych podtytułach postaramy się krótko i zwięźle przedstawić Wam na czym te funkcjonalności polegają oraz w jaki sposób pomagają we wprowadzaniu idei paperless do kancelarii.

  • E-nadawca

Długie godziny stania w kolejce na poczcie, drukowania niezliczonej liczby formularzy i zaświadczeń, ażeby wysłać pismo? Integracja Vicariusa z E-nadawcą pozwoli Wam nie tylko zaoszczędzić cenny czas, czy ograniczyć do minimum stanie w często wielogodzinnych kolejkach, ale również zautomatyzuje proces wysyłania przesyłek pocztowych, dzięki czemu zmniejszycie liczbę drukowanych i zapisywanych odręcznie formularzy.

Vicarius automatycznie przekazuje i odbiera pliki z informacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie, dzięki czemu omija Was oczekiwanie w długich kolejkach. Dane niezbędne do przygotowania wysyłki  przekazywane są automatycznie do Elektronicznego Nadawcy dzięki integracji obu systemów, co likwiduje przymus ręcznego przepisywania kolejnych danych do wysyłki, czyli prowadzi do zaoszczędzenia Waszego czasu oraz papieru. Co bardzo istotne, potwierdzenie nadania korespondencji widnieje od razu w systemie Vicarius, toteż możecie śledzić jej drogę. Macie możliwość sprawdzenia, które przesyłki zostały dostarczone, a które są w doręczeniu. Ponadto wchodząc  w Vicariusie w wybraną pozycję korespondencji, zobaczycie całą historię przesyłki wraz z raportem doręczenia. Ciekawą funkcjonalnością jest również możliwość generowania zestawień przesyłek nawet po roku od ich nadania!

Taka automatyzacja procesu wysyłania korespondencji pocztowej to duże udogodnienie dla kancelarii, które często korzystają z usług Poczty Polskiej. Dzięki naszemu systemowi nie tylko oszczędzicie swój cenny czas, ale również w znacznym stopniu przyczynicie się do ograniczenia zużycia papieru, gdyż pewne czynności, które są niezbędne do wysłania przesyłki w sposób tradycyjny, można zautomatyzować korzystając z E-nadawcy i przenieść je do przestrzeni wirtualnej, wolnej od zużycia papieru.

Bardziej szczegółowo o E-nadawcy przeczytacie w naszym poprzednim wpisie:

https://vicarius-e-kancelaria.pl/e-nadawca-w-kancelarii-prawnej/

  • Portal Sądowy

Dzięki zintegrowaniu Vicariusa z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych możecie w jednym miejscu otrzymywać informacje o pojawiających się dokumentach przesyłanych przez sądy. Nasz system każdorazowo w nocy sprawdza połączone z programem konto w Portalu Sądowym i aktualizuje sprawy dostępne w Vicariusie o nowe treści zamieszczone przez sąd. Użytkownik może z poziomu programu zapoznać się z zawartością plików udostępnionych w Portalu. Istotne jest, iż Vicarius odnotowuje moment otwarcia dokumentów po raz pierwszy, co jest kluczowe w przypadku, gdy doręczenie wiąże się z rozpoczęciem biegu terminu. Ponadto dostępna jest też wzmianka o tym, kto jako pierwszy otworzył udostępniony plik. Zastanawiacie się pewnie, gdzie w tej integracji doszukać się oszczędności papieru. To proste- dzięki korelacji Portalu z Vicariusem dostęp do plików udostępnianych przez sądy będzie miała większa liczba osób (np. sekretariat). Co za tym idzie, nie trzeba będzie drukować każdemu dokumentów, które dostępne są w Portalu konkretnego prawnika, bowiem osoby upoważnione do wglądu będą mogły się z nimi zapoznać w dowolnej chwili z poziomu Vicariusa, Ponadto nasz system przyporządkowuje wszelkie załączane przez sądy treści do odpowiednich spraw, dzięki czemu zachowujecie transparentność i nie musicie tracić później czasu na odszukiwanie potrzebnych treści. Bardzo ważne jest też to, że w jednym miejscu możecie się zapoznać z udostępnionymi dokumentami oraz, jeśli to konieczne, wydrukować je po wcześniejszym pobraniu pliku w formacie .pdf lub .doc, co nasz system umożliwia.

Więcej o tej funkcjonalności przeczytacie w naszych poprzednich artykułach:

https://vicarius-e-kancelaria.pl/portal-sadowy/

https://vicarius-e-kancelaria.pl/vicarius-portal-sadowy-zmiany-3-lipca/

  • Sekretariat (rozdzielanie zadań, dostęp do spraw, wystawianie faktur)

Vicarius e-Kancelaria posiada specjalnie dedykowaną zakładkę Sekretariat, w której dzieje się cała magia paperless. To kluczowe narzędzie posiada niezwykły potencjał ograniczenia zużycia papieru do minimum. Dzięki odpowiedniemu rozdzieleniu uprawnień, każdy pracownik kancelarii będzie miał określony dostęp do dokumentacji oraz przypisaną listę zadań w kalendarzu dostępnym w Vicariusie. Pozwala to na w pełni zautomatyzowane kierowanie kancelarią bez konieczności drukowania dokumentów każdej osobie, która powinna się z ich treścią zapoznać- ten, kto zajmuje się konkretną sprawą ma do niej dostęp, a co za tym idzie, może w dowolnej chwili mieć wgląd do interesującej go dokumentacji. Nie ma więc obowiązku wielokrotnego drukowania maili, zdjęć czy innych dokumentów- wystarczy je zeskanować i załączyć do sprawy, a każdy kto ma dostęp do konkretnego case’a będzie mógł zapoznać się ze zdigitalizowanym materiałem.

Wystawianie faktur to kolejna z funkcjonalności, która jest dostępna w Vicariusie i prowadzi do ograniczenia zużycia papieru. Wszystko w jednym miejscu, transparentne i koherentne- nie trzeba drukować setek faktur- wszelkie czynności dokonane w konkretnej sprawie zostaną umieszczone w jednym zestawieniu tabelarycznym, aby zachować porządek i ograniczyć druk oraz, aby na ich podstawie, wystawić pojedynczą, dużą fakturę.

  • Korespondencja- jej porządkowanie z poziomu Vicariusa

Jedną z najważniejszych kwestii w każdej kancelarii jest odpowiednie gospodarowanie korespondencją. Praktyki stosowane w niektórych kancelariach, polegające na drukowaniu niemal wszystkiego, co pojawi się w skrzynce mailowej, są wysoce nieekologiczne i nieefektywne. Dzięki strefie Korespondencja w Vicariusie przyspieszycie proces załączania korespondencji do konkretnych spraw oraz ograniczycie drukowanie pojawiających się dokumentów. W związku z tym, iż pliki będą dostępne do odczytu i druku przez cały czas, co za tym idzie, zminimalizujecie liczbę kartek papieru, które zostałyby pokryte tuszem jedynie po to, żeby odnotować, iż korespondencja do Was trafiła i należy ją dołączyć do konkretnej sprawy. Będziecie to mieli zanotowane w formie elektronicznej przy właściwej sprawie w Vicariusie.

  • Integracja kalendarza w telefonie z Vicariusem

Dzięki tej funkcjonalności będziecie mogli pozbyć się wszystkich papierowych kalendarzy, z których korzystacie w kancelarii. Nieistotne, czy myślicie teraz o swoich kajetach w grubych okładkach, czy naściennych datownikach, ważne, że dzięki możliwości zintegrowania Vicariusa z telefonem będziecie mieli wszystkie informacje o nadchodzących spotkaniach pod ręką. Ponadto, system prześle Wam odpowiednio wcześniej powiadomienie, abyście na pewno nie zapomnieli o zbliżającej się rozprawie, czy negocjacjach!

Więcej o samym procesie integracji (bardzo łatwym do przeprowadzenia) przeczytacie w naszym poprzednim wpisie:

https://vicarius-e-kancelaria.pl/integracja-iphone-android/

Czy gromadzenie wszelkiej dokumentacji w Vicariusie jest bezpieczne?

Przy wdrażaniu koncepcji paperless office niezwykle istotną kwestią jest dbałość o bezpieczeństwo naszych danych. Serwery, z których korzysta Vicarius, gwarantują najwyższe standardy. Zapewniamy, że wszelkie narzędzia przez nas stosowane spełniają wymogi RODO. Z dbałością podchodzimy do każdego elementu, który wpływa na zabezpieczenie danych gromadzonych przez naszych użytkowników. W celu przedstawienia tej pieczołowitości przedstawimy Wam, jak wygląda proces zabezpieczania przez nas danych.

Niezwykle istotne w całym procesie zapewniania bezpieczeństwa danych jest umiejscowienie serwerowni w odpowiednim środowisku. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych (pkt I ust. 1 części A załącznika do RODO).  Vicarius e-Kancelaria pracuje w Nowoczesnym Centrum Danych klasy Tier III zlokalizowanym na terenie Gdańska. Infrastruktura centrum danych umieszczona jest w dedykowanym obszarze poza przestrzenią biurową, niezależnie zarządzalną. Istotne, że serwerownia znajduje się w monitorowanym całodobowo budynku biurowym, w specjalnie wydzielonej części, do której nie ma dostępu dla osób postronnych. Dodatkowo nadzorowana jest przez pracowników ochrony, co wzmacnia poziom zabezpieczenia serwerów. Dostęp do części budynku, w której znajduje się serwerownia jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających cyfrowy identyfikator. Minimalizuje to ryzyko wtargnięcia na teren serwerowni osób do tego niepowołanych. Pomieszczenia firmy i serwerownia chronione są alarmem. Sama serwerownia wyposażona jest w automatyczny system gaszenia gazem oraz system wczesnej detekcji dymu VESDA. Ponadto pomieszczenie nie posiada okien, a dostęp do serwerowni zabezpieczają drzwi antywłamaniowe, ognioodporne i tłumiące dźwięk.  Zapewnia to najwyższą dbałość o dane w sytuacjach kryzysowych powstałych w otoczeniu serwerowni. Systemy zasilania i chłodzenia posiadają redundantne komponenty. Serwerownia wyposażona jest w dwa systemy klimatyzacji precyzyjnej: CyberRow i CyberAir renomowanej firmy Stulz, gwarantujące optymalną temperaturę oraz wilgotność dla pracy serwerów. Miejsce, gdzie znajduje się serwerownia nie znajduje się na terenie zalewowym, dodatkowo umiejscowiona jest na pierwszym piętrze, kilka metrów nad ziemią. Dodatkowo, posiada pewne zasilanie w energię, w tym: dwie trafostacje, 2 generatory prądotwórcze, centralny UPS firmy Benning. Co niezmiernie ważne, wszelkie operacje związane z zarządzaniem, czy wymianą komponentów infrastruktury nie mają wpływu na pracę systemu IT. Nic więc dziwnego, że SLA (Service Level Agreement) dla świadczonych usług wynosi 99,982%!

Vicarius posiada również mechanizmy kontroli dostępu do danych osobowych– każdy użytkownik systemu wyposażony jest w odrębny identyfikator, który umożliwia mu wgląd do nich- dostęp jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.

Ponadto nasz program dla kancelarii prawnej posiada zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu oraz utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, zabezpieczenie antywirusowe serwerów i monitoring prób ataków z zewnątrz (24/h).

Kluczowa jest również kwestia odpowiednich haseł, które są niezbędne przy uwierzytelnianiu użytkowników. W Vicariusie to administrator danych decyduje, jak często następuje ich zmiana. Co więcej, dla zachowania jak najwyższych standardów zabezpieczeń, system wymusza skład jakościowy hasła (odpowiednia liczba cyfr, znaków specjalnych, czy liter).

Dane osobowe przetwarzane w systemie zabezpieczamy przez wykonywanie kopii zapasowych. Są one przechowywane w  miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Istotnym jest, że usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

Moglibyśmy się jeszcze więcej rozpisywać na temat mnogości zabezpieczeń, które posiadamy. Wiemy jednak, że istotą tego artykułu jest pokazanie Wam zalet stworzenia kancelarii paperless, a pokazanie sposobów zapewniania bezpieczeństwa jest tylko dodatkiem. Jednakże, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zajrzenia na naszą stronę (linki poniżej)- tam znajdziecie kompleksowe informacje dotyczące wszystkich wymaganych przez RODO kwestii i nie tylko!

https://vicarius-e-kancelaria.pl/bezpieczenstwo-danych-w-kancelarii-prawnej/

https://vicarius.adic.pl/program-do-zarzadzania-sprawami-kancelarii-a-rodo/

Rozpocznij z nami swoją przygodę tworzenia kancelarii paperless! Sprawdź nasze demo i przekonaj się jakie to proste!

Serdecznie zapraszamy Was do wypróbowania naszej wersji demonstracyjnej programu Vicarius. Dzięki temu będziecie mogli poczuć na własnej skórze jak intuicyjny jest to program oraz jak bardzo może przyczynić się do ograniczenia zużycia papieru w Waszej kancelarii! Be eco, work in Vicarius!

Link do wersji demonstracyjnej: https://vicarius-e-kancelaria.pl/#demo

Napisał: Szymon Rybicki