Program do zarządzania kancelarią:

VICARIUS e-Kancelaria pomaga prawnikom w organizowaniu ich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem kancelarii.

Daje możliwość  prowadzenia spraw w postaci elektronicznej.

Korespondencja dotycząca wybranej sprawy, może zostać do niej załączona  i od tej pory dostępna przez bezpieczne połączenie Internetowe z każdego miejsca dla każdego użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Wspólny dla wszystkich pracowników kalendarz pomaga w zaplanowaniu codziennych obowiązków oraz ułatwia zaplanowanie pracy kancelarii w przypadku nieoczekiwanej nieobecności pracownika bądź urlopu wypoczynkowego.

Zlecania zadań do wykonania pracownikom kancelarii oraz raportowanie ich wykonania ułatwia system powiadomień mailowych oraz sms.

Dane zbiorcze dotyczące wybranych spraw klienta mogą zostać umieszczone w raporcie, gotowe do dalszej analizy.

Program przypomni zainteresowanej osobie o terminie rozprawy, czynności do wykonania wprost na wybrane urządzenie mobilne, dzięki kalendarzowi, który można zintegrować z każdym urządzeniem mobilnym.

Menu