Program dla kancelarii prawnej

VICARIUS e-Kancelaria to program dla kancelarii prawnej radcowskiej lub adwokackiej, a także dla departamentów prawnych w korporacjach.

Program pomaga radcom prawnym oraz adwokatom w organizowaniu ich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem kancelarii prawnej.

VICARIUS e-Kancelaria to program dla kancelarii chcących prowadzić sprawy w postaci elektronicznej online.

VICARIUS e-Kancelaria jest programem dla kancelarii prawnej każdej wielkości. Dzieki modułowej budowie, możliwe jest zarządzanie kancelarią jednoosobową, jak również posiadającą rozbudowaną organizację.

Korespondencja dotycząca wybranej sprawy, może być przechowywana pod wybraną sprawą.

Dokumenty załączone do sprawy dostepne są od tej pory przez bezpieczne połączenie Internetowe z każdego miejsca na świecie.

Integrując skrzynkę mailową kancelarii z programem, mamy możliwość załączania korespondencji mailowej wprost ze skrzynki mailowej.

Korespondencja od klienta może zostać załączona do wybranej sprawy bez konieczności jej wcześniejszego zapisywania na dysku komputera.

Wspólny dla wszystkich pracowników kancelarii kalendarz pomaga w zaplanowaniu codziennych obowiązków oraz ułatwia zaplanowanie pracy kancelarii.

Program pomoże przeorganizować pracę kancelarii w przypadku nieoczekiwanej nieobecności pracownika bądź urlopu wypoczynkowego.

Zlecanie pracownikom kancelarii  zadań do wykonania oraz raportowanie ich wykonania ułatwia w programie system powiadomień mailowych oraz sms.

Wielopoziomowy system nadawania uprawnień w programie dla kancelarii, pozwala na współpracę z kancelariami zewnętrznymi (substytucja).

Program pozwala łatwo zbudować schemat organizacyjny dla wybranego pracownika kancelarii przydzielając opiekuna klienta do zajmowania się wybranymi sprawami.

Dane zbiorcze dotyczące wybranych spraw klienta mogą zostać umieszczone w raporcie, gotowe do dalszej analizy.

Program przypomni prawnikowi o terminie rozprawy  i pześle powiadomienie o czynności do wykonania wprost na wybrane urządzenie mobilne.

Kalendarz można zintegrować z każdym urządzeniem mobilnym.

Program dla kancelarii prawnej

Menu